Skip to main content

Similar jobs like this one

Assistent inom småbarnspedagogik, Alberga daghem

Som assistent handleder och stöder du barn med olika behov. Uppgiften kräver att du kan läsa av situationer och ser var din insats behövs, du är empatisk och kan eller är ivrig att lära dig att handleda barn. Du arbetar i ett team med pedagoger i en barngrupp med 3-5 åringar där det finns behov av extra resurs. Tillsammans med teamet planerar, förverkligar och utvärderar ni verksamheten. Du har inte ensam ansvar för barnen.

Vår vision är att varje barn ska får förutsättningar till att utvecklas till sitt bästa jag. För oss är god kommunikation, aktiv medveten närvaro, respektfullt bemötande, trygghet och hållbara arbetssätt viktiga.

Vi beaktar också sökande som önskar arbeta mindre än heltid, kortare dagar eller vecka.

Arbetet inleds i Alberga daghem och förskola. Arbetsplatsen bestäms enligt vilka enheter det finns behov av assistentresurs.

Även om arbetet är tillsvidare finns det möjlighet att ha ett arbetsavtal på visstid.

Arbetsplats och adress: Alberga daghem och förskola, Grindåkersgatan 2-4, 02600 Esbo
Arbetstid: 38h 15min / vecka
Jobbet är tillsvidare .

Den här arbetsplatsen är tillgänglig.

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet. Uppgiften lämpar sig utmärkt för dig som vill hålla ett mellanår i dina studier och har intresse för att arbeta tillsammans med barn.

Vi förutsätter goda kunskaper i svenska.

Vi värdesätter lösningsinriktat förhållningssätt

Du kan vid behov ställa frågor i förtroende om förhållandena på arbetsplatsen genom att skicka dina frågor till [email protected]. Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. På så sätt förblir du anonym på samma sätt som de övriga sökande.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.

Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.

Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.

Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.

Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2301-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Elli Nylund, 0468771777, [email protected]
Työpaikan osoite: Grindåkersgatan 2-4, 02600 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2084,60 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 29.09.2023 12:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2301-23/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 18.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 8f023eb9-7439-4da9-9e2f-06739f676ae9

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent

Assistent inom småbarnspedagogik, Alberga daghem

Espoo
Uusimaa
Full time, Permanent

Published on 29.09.2023

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent