Skip to main content

Similar jobs like this one

Socionom inom småbarnspedagogik, 2 paikkaa

Beskrivning av jobbet:

Söker du ett meningsfull arbete där du kan göra skillnad i barns liv? Vi är på jakt efter passionerade och engagerade socionomer som är specialiserade inom småbarnspedagogik. Bli en del av vårt team och bidra till en trygg och utvecklande miljö för våra framtida generationer.

Som socionom inom småbarnspedagogik kommer du att spela en central roll i att stödja barns sociala och emotionella utveckling. Du kommer att arbeta med barn, kolleger och vårdnadshavare för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla barn kan trivas och växa. Du arbetar i en barngrupp tillsammans i ett team med en lärare och en barnskötare.

Dina arbetsuppgifter inkluderar att delta i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten särskilt ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Ditt kunnande om familjens mångfald och hur man stöder hela familjens välmående är en viktig del av arbetet.

Vi söker som bäst socionomer till flera av våra enheter och har som mål att årligen öka antalet socionombefattningar inom småbarnspedagogiken i Esbo.

Vi söker socionom inom småbarnspedagogik till såväl tillsvidare anställningar som vikariat av olika längd. Vikariat erbjuds särskilt till dig som ännu har studierna på hälft. Vi beaktar din livssituation och erbjuder även deltidsanställning. Det finns arbetsmöjligheter på olika håll i Esbo.

Du får mångsidiga personalförmåner och stöd för arbetsresor med kollektivtrafik samt för idrott och kultur. De finns gratis idrotts- och motionsgrupper som du kan delta i och du kan besöka stadens simhallar gratis.

Arbetsplats och adress:
Arbetstid: 38 h 15 min/ vecka

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:

Behörighetsvillkoren för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier (540/2018).

I rekryteringen beaktas även socionom inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Ett jämlikt och positivt bemötande av barn, vårdnadshavare och personal.

God samarbetsförmåga och flexibilitet.

Positiv barnsyn och glädje i arbetet med barn.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: Ett intresse att utveckla socionomens roll inom småbarnspedagogiken.

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till [email protected]. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/5a871638-5...
Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2639-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Tove Nummelin-Lång, 046 877 3146 och Elli Nylund 046 877 1777, epost: [email protected].
Työpaikan osoite: Karaporten 1, 02610 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2657,20 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 20.06.2024 12:45
Ilmoitus jätetty: 08.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 5a871638-5531-4bdd-88f2-a0c7891c9348

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent
Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent