Skip to main content

Business Controller

Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja luo edellytyksiä myös lähiliikenteen kehittämiselle. Turun Tunnin Juna Oy vastaa ratasuunnitelmien laatimisesta uuden...

Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent
Want recommendations for similar jobs via email?Subscribe search agent