Skip to main content

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem

Du jobbar som barnskörare inom småbarnspedagogik, reservperson, på Smedsby daghem och förskola. Det innebär att du jobbar i den grupp där någon i personalen är borta. På Smedsby daghem och förskola har vi tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik, 1-3 åringar och 3-5 åringar, och en förskolegrupp, Förskolegruppen har sina utrymmen i Smedsby skolas tilläggsbyggnad medan daghemsbarnens utrymmen finns i daghemsbyggnaden. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.

Befattningen fylls så snart lämplig person hittats.

Arbetet inleds i augusti 2023.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensbacken 4 (daghem) och Gammelstens 5 (förskola), 02750 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, telefon: 046-8773274, e-post: [email protected]
Työpaikan osoite: Stensbacken 4, Gammelstens 5, 02750 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2272,37€ / månad
Työ alkaa: 1.8.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.03.2023 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-563-23/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 10.03.2023
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11881212

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti