News

Uusimmat artikkelit
Pariskunta haluaa kannustaa erityisesti isiä pitämään oman osansa perhevapaista. Se on korvaamatonta aikaa ja lisäksi usein taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.
Työuupumus voi johtaa myös fyysisiin oireisiin. Usein vasta toissijaiset oireet saavat ihmisen miettimään omaa jaksamistaan ja hakemaan apua.
Työnhakupalvelu Joblyn kautta lähetettiin yli miljoona työhakemusta sen ensimmäisen vuoden aikana.
Suomalaisyrityksillä on kovin pula ammatti- ja AMK-koulutetuista työntekijöistä.
Suomalaistutkimuksen mukaan elintapojen, sisäisen vuorokausirytmin ja tulotason välillä on yhteys.
Työpaikan melu häiritsee erityisesti keskittymistä ja luottamuksellisuutta vaativia työtehtäviä.
Iso osa työntekijöistä on valmiita irtisanoutumaan, jos omat arvot eivät kohtaa työnantajan kanssa.
Moni tekee päätoimisen työn ohella sivutöitä. Niistä kertynyt kokemus voi olla kullanarvoista työnhaussa - siksi niistä kannattaa kertoa yhtä tarkasti kuin päätoimisista pesteistä.