Frontpage image
Frontpage image

Mikä on arvopohjainen työnhaku?

Jobly on maailman ensimmäinen työnhakupalvelu, joka mahdollistaa arvopohjaisen työnhaun. Näytämme, miten yritys vaikuttaa yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Vaikuttavuustieto on näkyvillä kahdella tavalla:

  • Työpaikkoja on mahdollista hakea ja suodattaa positiivisen vaikutuksen perusteella.
  • Yrityksen nettovaikutusprofiilit ovat esillä työpaikkailmoituksissa.

Lisäksi hakusivulla näkyvät kuvakkeet kertovat nopeasti, jos yrityksellä on merkittävä positiivinen vaikutus johonkin osa-alueeseen. Silloin kuvake on korostettu. Vaikuttavuustieto on tällä hetkellä tarjolla osasta yrityksistä.

Vaikuttavuustieto on esillä neljän osa-alueen kautta:

  • Yhteiskunta: työpaikkojen luominen, verotulot, yhteiskunnan infrastruktuuri, yhteiskunnan vakaus, yhdenvertaisuus. Kahta ensimmäistä vaikutusta ei huomioida suodattimessa
  • Tieto: uuden tiedon luominen, tiedon jakaminen, tietoinfrastruktuuri, niukan osaamispääoman käyttö (resurssi, joka huomioidaan negatiivisella puolella)
  • Terveys: fyysinen terveys, psyykkinen terveys, ravitsemus, ihmissuhteet, merkityksen ja ilon tunteet
  • Ympäristö: ympäristöpäästöt, niukat luonnonvarat, biodiversiteetti, jätteet

 YHTEISKUNTA

  TIETO

 TERVEYS

 YMPÄRISTÖ

Mihin vaikuttavuustieto perustuu?

Vaikuttavuustietoa tuottaa kotimainen teknologiayhtiö Upright. Datan lähteitä ovat tieteelliset julkaisut, julkiset lähteet ja yritysten itse toimittama tieto, jotka Uprightin koneoppimista hyödyntävä matemaattinen malli muokkaa ymmärrettävään ja vertailtavaan muotoon. Sijoittajat ja yritykset luottavat jo Uprightin dataan päätöksenteossa ja sitä on saatavilla myös arvopaperipörssi Nasdaqin globaalin data-alustan kautta. Nyt kuka tahansa voi hyötyä samasta tiedosta työnhaussa.

Miten vaikuttavuusdata eroaa vastuullisuusmittareista?

Nykyinen sertifikaattiviidakko ei ole tarpeeksi selkeä ja riittävä tapa hahmottaa työnantajien vaikuttavuutta. Toisin kuin perinteiset vastuullisuusmittarit, Upright mittaa yrityksen liiketoiminnan, eli tuotteiden ja palveluiden vaikutuksia.

Perinteisiin ESG-mittareihin kuten hiilijalanjälkeen tai hyvään hallintotapaan verrattuna vaikuttavuus on konkreettinen asia, josta jokainen voi löytää tarttumapintaa.

Mitä hyötyä arvopohjaisesta työnhausta on?

Arvopohjainen työnhaku on tapa nähdä, minkälaista maailmaa olet rakentamassa työskentelemällä yrityksessä. Se tukee päätöksentekoa ja on yrityksille keino erottautua.

“Jokaisella työnantajalla on useita positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia maailmaan. Uprightin tavoitteena ei ole kertoa, mitkä työpaikat ovat hyviä tai huonoja, vaan antaa työnhakijoille mahdollisuus nähdä työpaikoista niiden vaikutuksiin liittyvää dataa ja peilata sitä hakijan omiin arvoihin ja prioriteetteihin” - Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja Annu Nieminen.

Lue lisää Uprightista täällä:

www.uprightproject.com