Frontpage image
Frontpage image

Mikä on arvopohjainen työnhaku?

Jobly on maailman ensimmäinen työnhakupalvelu, joka mahdollistaa arvopohjaisen työnhaun. Näytämme, miten yritys vaikuttaa yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Joblyn arvopohjainen työnhaku näyttää Upright-teknologiayhtiön tietoa yritysten positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista, mikä auttaa sinua arvioimaan tulevan työpaikkasi vaikutuksia ympäristöön ja muuhun yhteiskuntaan. Työpaikkoja voi hakea ja suodattaa yrityksen positiivisen vaikutuksen perusteella, ja yrityksen vaikuttavuustieto on esillä työpaikkailmoituksissa. 

 

Vaikuttavuustieto näkyy kahdella tavalla:

  • Työpaikkoja on mahdollista hakea ja suodattaa positiivisen vaikutuksen perusteella.
  • Yrityksen nettovaikutusprofiilit ovat esillä työpaikkailmoituksissa.

Lisäksi hakusivulla näkyvät kuvakkeet kertovat nopeasti, jos yrityksellä on merkittävä positiivinen vaikutus johonkin osa-alueeseen. Kuvake on korostettu, jos yrityksen vaikutus ylittää kyseiselle kategorialle määritellyn raja-arvon. 

Raja-arvot on määritelty jokaiselle kategorialle erikseen. Positiivisen vaikutuksen tulee olla merkittävä, jotta raja-arvo ylittyy. 

Vaikuttavuustieto on esillä neljän osa-alueen kautta:

 YHTEISKUNTA - Työpaikkojen luominen, verotulot, yhteiskunnan infrastruktuuri, yhteiskunnan vakaus, yhdenvertaisuus. (Kahta ensimmäistä vaikutusta ei huomioida suodattimessa, koska käytännössä kaikki yritykset työllistävät ja maksavat veroja. Se on kuitenkin näkyvissä yrityksen vaikuttavuusprofiilissa.)

  TIETO - Uuden tiedon luominen, tiedon jakaminen, tietoinfrastruktuuri, niukan osaamispääoman käyttö (Niukkaa osaamispääomaa ei oteta huomioon suodattimessa, koska vaikutus on negatiivinen käytännössä kaikilla yrityksillä.) 

 TERVEYS - Fyysinen terveys, psyykkinen terveys, ravitsemus, ihmissuhteet, merkityksen ja ilon tunteet

 YMPÄRISTÖ - Ympäristöpäästöt, niukat luonnonvarat, biodiversiteetti, jätteet

Lähes kaikkien yritysten liiketoiminta synnyttää joitakin positiivisia vaikutuksia - mutta myös negatiivisia vaikutuksia positiivisten aikaansaamiseksi. Nämä vaikutukset saattavat syntyä eri kategorioissa, eikä esimerkiksi negatiivisia ympäristövaikutuksia profiilissa kannata pelästyä.

Jotta yritys voi olla esimerkiksi nettopositiivinen ympäristökategoriassa, sen liiketoiminnan täytyy käytännössä vähentää enemmän ympäristöhaittoja kuin se synnyttää. Esimerkiksi siten, että sen tuotteet sitovat päästöjä tai korvaavat paljon päästöjä tuottavia aiheuttavia tuotteita. 

Mihin vaikuttavuustieto perustuu?

Vaikuttavuustietoa tuottaa kotimainen teknologiayhtiö Upright. Datan lähteitä ovat tieteelliset julkaisut, julkiset lähteet ja yritysten itse toimittama tieto, jotka Uprightin koneoppimista hyödyntävä matemaattinen malli muokkaa ymmärrettävään ja vertailtavaan muotoon.

Uprightin mallinnus on saatavilla tällä hetkellä jo yli tuhannesta Joblyssa ilmoittavasta yrityksestä. Uprightin tavoitteena on tuottaa vaikuttavuusdataa kaikista yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä vuoteen 2025 mennessä. Jokainen yritys kokoluokasta riippumatta voi täydentää tietojaan Uprightin malliin oheisen linkin kautta. 

Sijoittajat ja yritykset luottavat jo Uprightin dataan päätöksenteossa ja sitä on saatavilla myös arvopaperipörssi Nasdaqin globaalin data-alustan kautta. Nyt kuka tahansa voi hyötyä samasta tiedosta työnhaussa.

Miten vaikuttavuusdata eroaa vastuullisuusmittareista?

Nykyinen sertifikaattiviidakko ei ole tarpeeksi selkeä ja riittävä tapa hahmottaa työnantajien vaikuttavuutta. Toisin kuin perinteiset vastuullisuusmittarit, Upright mittaa yrityksen liiketoiminnan, eli tuotteiden ja palveluiden vaikutuksia.

Perinteisiin ESG-mittareihin kuten hiilijalanjälkeen tai hyvään hallintotapaan verrattuna vaikuttavuus on konkreettinen asia, josta jokainen voi löytää tarttumapintaa.

Mitä hyötyä arvopohjaisesta työnhausta on?

Arvopohjainen työnhaku on tapa nähdä, minkälaista maailmaa olet rakentamassa työskentelemällä yrityksessä. Se tukee päätöksentekoa ja on yrityksille keino erottautua.

“Jokaisella työnantajalla on useita positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia maailmaan. Uprightin tavoitteena ei ole kertoa, mitkä työpaikat ovat hyviä tai huonoja, vaan antaa työnhakijoille mahdollisuus nähdä työpaikoista niiden vaikutuksiin liittyvää dataa ja peilata sitä hakijan omiin arvoihin ja prioriteetteihin” - Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja Annu Nieminen.

Lue lisää Uprightista täällä:

www.uprightproject.com

 

Lue myös artikkelimme: Arvopohjaista työnhakua - ensimmäisenä maailmassa