Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Biträdande föreståndare, Finno daghem och förskola

Beskrivning av jobbet:

Vill du vara med och forma en ny ledarskapsmodell inom svensk småbarnspedagogik i Esbo? Vill du fungera som arbetspar till ledande daghemsföreståndare? Är du intresserad av att utveckla rollen som biträdande ledare? Om du svarat ja på dessa är du kanske personen vi söker.

Som biträdande ledare i Finno daghem och förskola arbetar du i ledarroll utanför barngrupp med ledande daghemsföreståndaren som chef. Biträdande ledaren deltar i utveckling, förverkligande och utvärdering av pedagogik, verksamhetskultur och ekonomi i enheten. Till arbetsuppgifterna hör även att stödja ledaren i personalledning, kundkontakt och kontakt till samarbetspartners. Vid ledarens frånvaro ansvarar biträdande ledaren för att leda enheten.

Du stödjer personalen i deras arbete att ge varje barn möjligheter att leka, lära och utvecklas i början av sin lärstig. En central uppgift är att handleda personalen pedagogiskt och bistå grupperna i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som biträdande ledare.

Svenska bildningstjänster skapar förutsättningar för att utvecklas som ledare och stödjer ledarna i deras dagliga arbete. Som biträdande ledare ingår du i en ledargrupp som arbetar tätt tillsammans i en välfungerande gemenskap.

Arbetsplats och adress: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo
Arbetstid: 38,25 h /vecka
Jobbet är tillsvidare.
Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Du kan vid behov ställa frågor i förtroende om förhållandena på arbetsplatsen genom att skicka dina frågor till [email protected]. Rekryteringstjänsterna utreder saken åt dig utan att avslöja ditt specialbehov för den rekryterande chefen. På så sätt förblir du anonym på samma sätt som de övriga sökande.

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik ( 540/2018). Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § eller minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. Fullföljda magisterstudier bör vara avklarade enligt nuvarande lag senast år 2030.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Ett jämlikt och positivt bemötande av barn, vårdnadshavare och personal.
Utmärkta kunskaper i svenska.
Grundläggande kunskaper i finska.

Den som väljs till uppgiften ska förete ett straffregisterutdrag enligt 6.2 § i straffregisterlagen.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter:
God samarbetsförmåga och flexibilitet.
Goda kommunikationsfärdigheter.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag.

Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad.

Vi uppskattar personalens yrkesskicklighet och erbjuder fortbildning för att upprätthålla och utveckla den. Du kan delta i gratis kurser i finska som stöder dig i ditt arbete.

Esbo stad värdesätter jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi önskar alla slags jobbsökande: olika bakgrund, åldrar, kön, språk, kulturer och minoritetsgrupper.

Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2382-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Tove Nummelin-Lång, ledare för Finno daghem och förskola, [email protected], 046 877 3146
Työpaikan osoite: Finländarvägen 4, 02270 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 3300,00 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 09.10.2023 12:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/58b3af85-4...
Ilmoitus jätetty: 24.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 58b3af85-4312-42f0-a6d1-a1966a032b9a

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti