Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Du jobbar tillsammans med en lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik i en grupp med barn i åldern 1-3 år. Vi samarbetar över gruppgränserna. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med hänsyn och respekt.

Vi önskar att du är flexibel, kommunikativ och öppen för nya arbetssätt och metoder.

Storängens daghem och förskola består av 4 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper. Vi är fysiskt i samma byggnad som Storängens skola. Vi ser det som en fördel att ha barn och unga i olika åldrar under samma tak. Det betyder också att vi personalmässigt har en mångsidigt kunnande. Trots att vi har en stor byggnad, så har vi en lugn och trygg stämning i enheten. I närmiljön har vi skog och hav, ishall och andra idrottsmöjligheter.

Arbetsplats och adress: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobbet är för viss tid, 9.10-31.12.2023 (eller enligt överenskommelse).

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka vikariatet.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga.

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till [email protected]. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2564-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Maria Inkilä, 0406365788, [email protected]
Työpaikan osoite: Rektorsgränden 4, 02360 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2389,49 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Määräaikainen
Hakuaika päättyy: 05.10.2023 12:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/0e7d14d0-f...
Ilmoitus jätetty: 14.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 0e7d14d0-febf-47d3-b437-538e84cf156b

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Espoo
Uusimaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 05.10.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti