Skip to main content

LAITOSPSYKOLOGI, Lasten ja nuorten kuntouttavat yksiköt Järvenpäässä ja Tuusulassa

Oletko kiinnostunut työstä, jossa on läsnä halu auttaa lapsia, nuoria ja perheitä parhaalla mahdollisella tavalla? Haemme lasten ja nuorten kanssa mielellään työskentelevää, innovatiivista ja kehittämismyönteistä laitospsykologia elokuussa avattavaan vaativan kuntoutuksen yksiköihin.

Avaamme elokuussa 2024 vahvasti kuntouttavaan työhön painottuvat 6-paikkaiset yksiköt Tuusulaan, että Järvenpäähän. Yksiköt sijaitsevat Tuusulassa osoitteessa Kirkkotie 44 ja Järvenpäässä osoitteessa Uudenmaantie 1.  Laitospsykologi toimii hallinnollisesti perheneuvolan esihenkilön alaisuudessa tarjoten oman työpanoksensa vaativan kuntouksen yksiköihin. 

  • Yksiköiden asiakkaat (7-17 v) tulevat koko Keusoten alueelta. Hyvällä henkilöstöresurssilla tavoitteenamme on vastata mahdollisimman hyvin sijoitettujen lasten ja nuorten psykiatrisen oireilun haasteisiin ja mahdollisimman hyvin estää / pysäyttää lapsen / nuoren toistuvat siirrot sijoitusyksiköstä toiseen. Riittävä resurssointi mahdollistaa sen, että yksiköstä voidaan tehdä aktiivista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaana olevan lapsen / nuoren hoitotahojen, koulun sekä perheiden kanssa vaarantamatta yksikössä paikalla olevien lasten ja nuorten saaman hoidon laatua ja yksilöllisyyttä.
  • Työryhmät tulevat koostumaan yksikön esihenkilöstä, 7:stä ohjaajasta (AMK-taso), sairaanhoitajasta, 2:sta yöhoitajasta (lähihoitaja), toisen yksikön kanssa yhteisistä työntekijöistä; psykologista, laitoshuoltajasta sekä ruokapalveluvastaavasta. 

Laitospsykologin tehtävänä on konsultaation antaminen tiimin työntekijöille ja lapsen/nuoren omaohjaajalle sekä lapsen/nuoren ja heidän perheidensä kanssa tehtävä kuntoutuksellinen työskentely sekä teemallisten ryhmien pitäminen. Työskentelet osana moniammatillisia verkostoja ja olet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lapsen/nuoren yksilöllistä kuntoutusta. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareina lapsen/nuoren omaohjaajan kanssa. Työtehtävä on uusi, joten pääset myös itse vaikuttamaan ja kehittämään omaa työnkuvaasi.  

Me  tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen asiantuntijatyön, jossa pääset kehittämään työstäsi yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa. Työn tukena toimii moniammatillinen työyhteisö ja perhekeskuspalveluiden konsultaatio- ja yhteistyörakenteet. Keusotessa esihenkilöitä opetetaan valmentavaan johtamiskulttuuriin, jonka tavoitteena on, että tiimi johtaa itse toimintaansa ja kehittämistyötään. Itse- ja yhteisöohjautuvuus ovat siis tärkeä osa toimintakulttuuriamme. 

Saat työsi alkuun lisäksi perehdytyksen, käytössäsi on työhuone sekä työvälineet, jotka mahdollistavat joustavasti etätyön tekemisen. Mahdollistamme säännöllisen yksilötyönohjauksen sekä mahdollisuuden kehittyä työssäsi täydennys- ja lisäkoulutuksin. Tule siis viihtymään yhdessä kanssamme!  

Toivomme tehtävän hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehittämismyönteistä ja positiivista asennetta. Arvostamme työkokemusta kliinisestä psykologin työstä, lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä työtehtävään soveltuvia jatko-, lisä- ja täydennyskoulutuksia tällä hetkellä kouluttaudumme esim. lasten/nuorten kognitiiviseen lyhytterapiaan ja traumainformoituun kohtaamiseen. Arvostamme lisäksi taitoa toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, positiivista ja voimavaralähtöistä työotetta, hyviä tiimityötaitoja ja kehitysmyönteisyyttä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§ mukainen Suomessa laillistetun psykologin pätevyys. 

Tietoja palvelussuhteesta: 

  • Vakituinen työsuhde 15.7.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.
  • Tehtäväkohtainen palkka 4602,86e/kk. Lisäksi maksamme työkokemukseen perustuvaa lisää.
  • Työaikamuotona 37,75 h/vko ja käytössä on liukuva työaika. 

Lisätietoja antaa arkisin klo 8-16 välillä perhekeskuspalveluiden koordinoiva esihenkilö Johanna Alajoutsijärvi, puh. 050 497 0252, [email protected] ja Antti Sadeharju  puh. 050 497 0478, [email protected] 

Hakuaika päättyy 30.5.2024 klo 14.00.Hakuaika alkaa: 16.05.2024 13:00Hakuaika päättyy: 30.05.2024 14:00

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti