Skip to main content

Närvårdare, Treklangen

Fast anställning

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familje- och socialtjänster, Boendeservice för personer med funktionsnedsättning /Treklangen

Jobb id: SOTEPE-01-270-23
Sista ansökningsdag är: 12.06.2023 klo 16:00
Lön: 2261,25 €/mån+1.6.23 allmän löneförhöjn.
Anställningsrelation: 31.7.2023
Adress till arbetsplatsen: Kånalavägen 47 A och D, 00390, Helsingfors

Vi söker en närvårdare till Treklangens serviceenhet i Kånala. Anställningen är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse, men senast 31.7.2023. Arbetet är allmän arbetstid, dagtid måndag till fredag.

Treklangens serviceenhet på Kånalavägen 47, är en svenskspråkig enhet som erbjuder arbets- och dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten sysselsätter cirka 65 servicetagare i sex basgrupper med olika inriktningar. Vi söker en närvårdare till en dagverksamhetsgrupp, som vi kallar för Allaktivtetsgruppen. I Allaktivitetsgruppen fokuserar vi på att erbjuda stimulerande och meningsfulla aktiviteter för våra servicetagare.

Hos oss arbetar vi socialpedagogiskt, med fokus på servicetagares delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter ett positivt förhållningssätt, lyhördhet inför servicetagares behov och förmåga att arbeta serviceinriktat. Du motiveras av att jobba med människor, har ett gott bemötande och en öppen attityd.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och varierande jobb med engagerade kollegor. Du får ta del av Helsingfors stads mångsidiga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt personalförmåner som t.ex. kultur- och motionsförmåner, rabatt till kollektivtrafiken och cykelförmån. Vid behov hjälper vi dig att hitta en tjänstebostad. Läs mer om Helsingfors tjänstebostäder på adressen: https://www.hel.fi/sv/boende/tjanstebostader/ansok-om-en-tjanstebostad.

Vi ser gärna att intervjuerna sker senast inom juni 2023.


Behörighetsvillkor:

Närvårdares yrkesutbildning och registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den sökande ska före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta uppgiften.

I uppgiften krävs vaccineringsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar 48 § samt utredning över tuberkulos enligt § 55.

I uppgiften krävs att LOP/LOVe LOP-läkemedelstillståndet genomförs godkänt inom prövotiden.

Vi värdesätter:
- Skolning i MAPA/AVEKKI
- Tidigare erfarenheter av att jobba med personer på autismspektrum

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Kontraktets omfattning
SOTE Social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal

För mer information om uppgiften, vänligen kontakta
Cherie Lundström, ledande handledare, Tlf: 09 310 57873

Mer information
https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Närvårdare, Treklangen

Helsinki
Vakituinen

Julkaistu 02.06.2023

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti