Skip to main content

Tulliselvityksen asiantuntija (tulliylitarkastajan

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Työpaikan tiedot: Lappeenranta
Turku
Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Ulkomaankauppa- ja verotusosaston tullausyksikkö vastaa mm. tulliselvityksen ja tulliverotuksen menettelyjä koskevan lainsäädännön yhdenmukaisesta soveltamisesta sekä tulliselvitykseen ja tulliverotukseen liittyvien menettelyjen ja tietojärjestelmien kehittämisestä. Yhtenä tehtävänämme on varmistaa Euroopan yhteisöjen yhteisen tullitariffin yhdenmukainen soveltaminen Suomessa suhteessa kolmansiin maihin ja samalla taata talouden toimijoille tasavertainen kohtelu koko Euroopan Unionin alueella.

Tullissa on haettavana

tulliylitarkastajan (tulliselvityksen asiantuntija) virka (Helsinki, Lappeenranta tai Turku)

Viran tehtäviin sisältyy saapumisen ja tuonnin tulliselvitysjärjestelmien pääkäyttäjien varahenkilönä toimiminen, ko. järjestelmien testaaminen, osallistuminen tietojärjestelmien kehittämiseen testaajan roolissa sekä muut erikseen määritettävät asiantuntijatehtävät. Viran tehtäviin sisältyy paljon yhteistyötä Tullin tietohallinnon, sovellus- ja järjestelmävastaavien, tietojärjestelmien kehittämishankkeiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtävässä tulee hallita sähköisen ilmoittamisen tekniset periaatteet ja säännöt, saapumisen ja tuonnin prosessit sekä menettelyt, saapumisen ja tuonnin tulliselvitysjärjestelmien määrittelyt ja toiminnallinen logiikka sekä tietojärjestelmien testauksen periaatteet. Tehtävä edellyttää hyvää englanninkielen taitoa, jolla on kyettävä lukemaan osin englanninkielistä dokumentaatiota sekä tarvittaessa pitämään yhteyttä Tullin sovellustoimittajaan. Tehtävään kuuluu myös kansainvälisen sanomaliikenteen seuraaminen sekä poikkeustilanteiden selvitystyö yhteistyössä pääkäyttäjien, sovellus- ja järjestelmävastaavien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.

VAATIMUKSET
soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. tietotekninen) tai vastaavaa työkokemuksella ja muulla riittävällä koulutuksella hankittua taitoa
tulliselvityksen tuntemusta (erityisesti saapuminen ja tuonti)
tulliselvitysjärjestelmien tuntemusta (erityisesti saapuminen ja tuonti)
kokemusta ja osaamista tietojärjestelmien testaamisesta
hyviä tietoteknisiä valmiuksia
hyvää englanninkielen taitoa
oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn
ongelmanratkaisukykyä
hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi

kokemuksen käytännön tulliselvityksestä
kokemuksen tulliselvitysjärjestelmien testaamisesta

Tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmämme vaativuustason mukaisesti (tehtävän vaativuustaso 14 peruspalkkaus 2 882,64 €/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 44 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden henkilön aloittaessa henkilökohtainen palkanosa on yleensä 8-20 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta, riippuen valittavan hakijan osaamisesta ja aiemmasta työkokemuksesta.
Tarjoamme
hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää omaa osaamistasi
etätyömahdollisuuden
hyvät työterveyspalvelut sekä Epassin henkilöstöedut

Virka täytetään 1.1.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkapaikka on Helsinki, Lappeenranta tai Turku.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Arvostamme monimuotoisuutta ja toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Suosittelemme hakemaan tehtävää ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta.
ID: 28-1076-2023

Yhteystiedot: Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Tullin kirjaamo ([email protected]) PL 512 (käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki) 00101 Helsinki
Jouni Ukko, tulliylitarkastaja, 040 332 2418, [email protected]
Jan Gleisner, tulliylitarkastaja, 040 332 2765, [email protected]
Työpaikan osoite: 00520 Helsinki
Työ alkaa: 01.01.2024
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Määräaikainen
Hakuaika päättyy: 11.10.2023 13:15
Jätä hakemus: https://haku.valtiolle.fi/spa/public/apply?guidAssignment=972e9810-b77e-...
Ilmoitus jätetty: 19.09.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: d1175f15-ade6-4215-bf5c-7017610a3493

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Tulliselvityksen asiantuntija (tulliylitarkastajan

Tulli
Helsinki
Uusimaa
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö, Etätyö

Julkaistu 19.09.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti