Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem

Vi söker nu en barnskötare inom småbarnspedagogik till vår arbetsgemenskap! Du kommer att arbeta i förskolan som resursbarnskötare. Resursbarnskötarens uppgifter är att fungera som en barnskötare i gruppen med även hjälpa barn i behov av stöd i deras lärande och vardag i förskolan. Du jobbar tillsammans med engagerad personal som vill utveckla verksamheten och pedagogiken kontinuerligt.

Vi erbjuder ett aktivt, varierande och roligt jobb där alla dagar är olika. Vi önskar att du är intresserad av barns lärande och utveckling, av att arbeta i team och tillsammans skapa en bra dag för varje enskilt barn. På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Vi strävar efter att arbeta proaktivt och utgår från en tydliggörande pedagogik för att möta varje barn i enlighet med deras behov och förutsättningar.

Finno daghem och förskola har nästa verksamhetsår sex barngrupper, fyra grupper för barn i åldern 1 - 5 år och 2 förskolegrupper. Finno daghem och förskola erbjuder platser för barn i behov av stöd i integrerade smågrupper. Kommande verksamhetsår är fyra av våra barngrupper smågrupper.

Arbetsplats vid anställningens början: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo

Arbetsplats och adress: Finno daghem och förskola
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobbet är tillsvidare.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: positiv barnsyn och god samarbetsförmåga.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi erbjuder gratis undervisning i finska som stöd i ditt arbete. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1132-23/sv_SE
Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Tove Nummelin-Lång, 0466 877 3146, [email protected]
Työpaikan osoite: Finländarvägen 4, 02270 Espoo
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2272,37 €/månad
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 02.06.2023 12:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/9adbe901-4...
Ilmoitus jätetty: 19.05.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 9adbe901-4349-40c0-b373-e3b6afe4c106

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem

Espoo
Espoo
Uusimaa
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 02.06.2023

Samankaltaisia työpaikkoja

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti