Arvopohjaista työnhakua - ensimmäisenä maailmassa

Arvopohjainen työnhaku tarjoaa keinon nähdä, millaista maailmaa on rakentamassa tulevassa työpaikassaan.
Työnhakua arvojen pohjalta

Yhä useampi työnhakija haluaa jakaa arvot työpaikan kanssa. Kuinka työnhakija voisi saada relevanttia tietoa yritysten vaikutuksesta maailmaan jo työnhakuvaiheessa?

Siihen kysymykseen uusi työnhakupalvelu Jobly ja teknologiayhtiö Upright aikovat tarjota vastauksen. Sen nimi on arvopohjainen työnhaku.

– Jokaisella työnantajalla on useita positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia maailmaan, kertoo Annu Nieminen, teknologiayhtiö Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja.

Upright on kehittänyt matemaattisen mallin, joka mittaa yritysten nettovaikutusta. Sijoittajat ja yritykset ovat jo vuosien ajan käyttäneet Uprightin vaikuttavuusdataa päätöksenteossa. Nyt se tulee myös työnhakijoiden saataville Jobly-työnhakupalvelussa.

– Yhä useampi työntekijä on kiinnostunut palkan ja oman työnkuvan lisäksi siitä, miten yhteinen työ vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Työssä vietetään suuri osa valveillaoloajasta ja yhä useampi miettii oman toimintansa vaikutuksia paitsi kuluttajana, myös työntekijänä, Nieminen toteaa.

Jobly tunnettiin aiemmin Monster.fi-sivustona. Brändiuudistuksen yhteydessä se lanseeraa arvopohjaisen työnhaun, ensimmäisenä työnhakupalveluna maailmassa.

Käytännössä arvopohjainen työnhaku toimii kahdella tavalla. Työpaikkailmoitusten yhteydessä näytetään yrityksen nettovaikutusprofiili ja lisäksi hakua voi suodattaa yrityksen positiivisten vaikutusten pohjalta. Työnhakija voi silloin peilata dataa omiin arvoihinsa.

Vaikuttavuusdataa näytetään niistä yrityksistä, joista sitä on saatavilla. Painotus on alkuvaiheessa isoimmissa yrityksissä, mutta tavoitteena on kasvattaa määrää huomattavasti tulevien vuosien aikana.

– Vaikuttavuusdata helpottaa päätöksentekoa ja edistää läpinäkyvyyttä. Nykyinen sertifikaattiviidakko ei ole työnhakijalle riittävä tapa hahmottaa potentiaalisten työnantajien sopivuutta omiin arvoihin. Uprightin malli mittaa yritysten ydinliiketoiminnan vaikutuksia, ei vastuullisuusviestintää, kertoo Joblyn maajohtaja Mika Kiiskinen.

Parempi kuin vastuullisuusmittarit

Uprightin nettovaikutusdata syntyy koneoppimista hyödyntävällä matemaattisella mallilla, joka syntetisoi avointa tieteellistä tietoa, suurten tutkimusorganisaatioiden dataa (esim. Maailman Pankki ja OECD) sekä yritysten omaa raportointia.

– Yksinkertaistettuna Uprightin malli toimii niin, että jokainen yritys mallinnetaan myymiensä tuotteiden ja palveluidensa kautta. Malli laskee, mitä näiden tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista maailmaan tiedetään tieteellisen datan valossa. Se huomioi tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjun, sekä kaikki kooltaan merkittävät positiiviset ja negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan, tietoon, ihmisten terveyteen ja ympäristöön, Nieminen kertoo.

Nettovaikutusdata tuo esiin yritysten vaikutuksia perinteisiä vastuullisuusmittareita kattavammin, esimerkiksi tiedon luomiseen ja ihmisten terveyden edistämiseen liittyen. Silloin esimerkiksi monet tärkeää infrastruktuuria rakentavat yritykset saavat vaikutuksensa näkyviin.

– Negatiivisia vaikutuksiakaan ei tulisi nähdä uhkana. Niitä on jokaisella yrityksellä, mutta niistä rehellisesti puhuminen voi olla merkittävä valttikortti ja mahdollisuus rakentaa luottamusta yleisön kanssa. Työnhakijoiden kykyä löytää tietoa, tarkistaa faktoja ja nostaa esille epäkohtia ei kannata aliarvioida, Nieminen sanoo.

Tutustu arvopohjaiseen työnhakuun

 

(Artikkeli julkaistu 24.11.2022)