Skip to main content

IT-kehityspäällikkö

Haemme IT-kehityspäällikköä Espoon kaupungin Tietohallintoon. Tehtävän vastuualue koostuu kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan IT-palveluiden kehityksestä, sekä yhteistyön rakentamisesta toimialan ja Tietohallinnon välillä. Kasvun ja oppimisen toimialan ydin ulottuu varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toisen asteen koulutukseen ja nuorisopalveluihin asti, ja IT-kehityspäällikön tehtävänä on rakentaa digitalisaatioratkaisuja näihin tarpeisiin kiinteässä yhteistyössä toimialan ja Tietohallinnon muiden tiimien kanssa. Espoon kaupunki on vahvassa roolissa kansallisesti merkittävissä toimialan järjestelmäkehityshankkeissa, ja on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kasvulle ja oppimiselle kaupungissa. Samalla avautuu mahdollisuus päästä mukaan rakentamaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kovan luokan osaamista IT-ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

IT-kehityspäällikön tehtävän keskiössä on toimialan kehitysideoiden ja IT-projektien portfolionhallinta, kehitysbudjetointi ja Espoon organisaation sisäisen asiakkuuden hallinta. IT-kehityspäällikkö toimii Tietohallinnon kasvoina koko Kasvun ja oppimisen toimialan suuntaan, ja ottaa vastaan monenlaisia yhteydenottoja toimialan tarpeisiin liittyen. Tähän kuuluu yhteistyön toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen strategisella ja taktisella tasolla. Hyvien tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii paneutumista toimialan tarpeisiin ja teknologian kehitykseen. Tehtävässä tarpeellisia taitoja on voinut syntyä esimerkiksi erilaisissa vaativissa palvelunhallinnan tai asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

Valittava henkilö tulee jäseneksi tiimiin, joka vastaa Kasvun ja oppimisen, sekä Kaupunkiympäristön toimialojen IT-ratkaisuista. Toivomme tiimiin työkaveria, jolta hommat sujuvat niin yhteistyössä kuin itsenäisestikin. Huumorintajustakaan ei ole haittaa! Täytettävässä roolissa on erityisen tärkeää toimia tiiviissä yhteistyössä muiden Tietohallinnon tiimien kanssa ja koota yhteen tarvittavat asiantuntijat eri tiimeistä kulloistakin tarvetta varten. Verkostojen rakentaminen Espoon laajan organisaation eri osiin on työssä onnistumisen edellytys. IT-kehityspäällikön roolissa on vahva strategisen tason näkökulma, ja keskustelua käydään tiiviisti toimialan ja Tietohallinnon johdon kanssa. Tämän toiminnan kautta ohjataan operatiivista työskentelyä, jonka toteuttajat löytyvät omasta ja naapuritiimeistä, sopimustoimittajilta sekä muilta yhteistyökumppaneilta. IT-kehityspäällikön roolin painotus on siis suunnittelussa, kehittämisessä, yhteistyössä ja ohjaamisessa - varsinaisesta teknisestä työstä vastaavat muut toimijat.

Keskeisiä työkokonaisuuden osa- alueita:
- Yhteistyön hallinta Kasvun ja oppimisen toimialan sekä Tietohallinnon välillä
- Toimialan laajojen IT-kehityskokonaisuuksien koordinointi ideoista toteutukseen asti, sekä osallistuminen kilpailutus- ja kehitysprojekteihin erilaisissa ohjaavissa rooleissa
- Tiiviin yhteistyön ylläpito ja kehitys Tietohallinnon sisällä järjestelmähallinnan, IT-infrastruktuurin ja digikehityksen välillä
- Toimialan IT-investointien budjetin suunnittelu, seuranta, hallinta ja talouskokonaisuuden raportointi
- Kehitystiekarttojen ylläpitäminen ja kehittäminen
- Strategisten ja taktisten toimialayhteistyökokousten johtaminen, toimialan IT-tarpeiden ymmärtäminen ja konsultointi, ideoidenhallinnan prosessi Kasvun ja oppimisen toimialan osalta
- Tietohallinnon toimintatapojen ja -mallien kehittäminen
- IT-kehityspäällikkö osallistuu tarpeen mukaan toimittajahallintaan ja siihen liittyviin neuvotteluihin, vaikka päävastuu tuotannossa olevista palveluista onkin muilla tiimiläisillä

Toimimme hybridityömoodissa, joka edellyttää viikoittain keskimäärin vähintään n. kahta lähityöpäivää. Oma toimistomme sijaitsee Espoon keskuksessa, lisäksi työskentelemme vaihtelevasti kaupungin muissa toimipisteissä.

Otamme huomioon kaikki hakuaikana tulleet hakemukset. Voimme käsitellä hakemuksia ja aloittaa haastattelut jo hakuaikana. Valinta tehdään hakuajan päätyttyä sen jälkeen kun haastattelut on saatu päätökseen. Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan Teams-etähaastatteluina viikolla 50. Ensimmäistä haastattelua seuraa kärkihakijoiden osalta henkilöarviointi ja toinen haastattelu, jonka suunniteltu ajankohta on loppiaisen jälkeen.

Työpaikan nimi ja osoite: Tietohallinto, Virastopiha 2, 02770 Espoo.

Työaika: 36 h 15 min viikossa.

Tehtävä on vakinainen.

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- Hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
- Kokemusta toimimisesta monipuolisessa sidosryhmäympäristössä
- Kokemusta IT-ratkaisujen ja niihin liittyvien palvelukokonaisuuksien kehittämisestä laajassa IT-ympäristössä, sekä innostusta niihin liittyvän digitalisaation jatkuvaan kehittämiseen yhdessä tietohallinnon ja toimialan kollegoiden kanssa
- Kokemusta IT-palveluiden hankinnasta ja budjettihallinnasta
- Kokemusta IT-kehittämismenetelmien ja -toimintamallien hallinnasta
- Sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Arvostamme:
- IT-alan koulutusta
- Kasvun, oppimisen ja pedagogiikan digiratkaisujen, IT-arkkitehtuurien, -toimittajien ja -markkinoiden tuntemusta
- Kasvun ja oppimisen toimialan ydintoiminnan, sekä pedagogiikan tuntemusta
- Julkisten hankintojen tuntemusta
- Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- Tietosuoja-asioihin liittyvää asiantuntemusta, erityisesti kasvun ja oppimisen alalla
- Kokemusta toimittaja-, sopimus-, ja asiakashallinnasta laajassa monitoimittajaympäristössä
- Kokemusta IT-integraatioratkaisuista ja -arkkitehtuureista, sekä ITIL-viitekehyksen soveltamisesta
- Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
- Sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys: parannat kaupunkilaisten arkea!

Yhteystiedot: Lisätietoja antaa IT-päällikkö Hannu-Pekka Poikonen, 040 639 3255, [email protected].
Työpaikan osoite: Virastopiha 2, 02770 Espoo
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 5553,78 €/kk
Työ alkaa: Työskentelyn aloitus sovitaan yhdessä
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva
Hakuaika päättyy: 07.12.2023 13:45
Jätä hakemus: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/avoimet-tyopaikat/27a86c8e-0...
Ilmoitus jätetty: 17.11.2023 00:00
Työmarkkinatorin ilmoitusnumero: 27a86c8e-0ab2-4766-92da-3ede19eca03e

Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

IT-kehityspäällikkö

Espoo
Uusimaa
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 07.12.2023

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti