Skip to main content

Laboratoriohoitaja tai lähihoitaja (vuorotteluvapaan sijaisuudet) Diagnostiikkakeskus

Haluaisitko työskennellä eturintamassa hyvän asiakaskokemuksen ja laadukkaan hoidon varmistamiseksi sekä kehittää ammattitaitoasi monipuolisessa sairaalalaboratoriossa joko Erikoishematologialla tai Meilahden verikeskuksessa?

HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. Pääasiallinen toiminta-alueemme on HUS-yhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien hyvinvointialueiden perusterveydenhuolto. Vastaamme myös Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laboratorio- ja kuvantamistoiminnasta.

Toimimme kahdeksalla lääketieteen erikoisalalla. Vastaamme valtakunnallisesti useista erityisosaamista vaativista tutkimuksista sekä yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Diagnostiset tutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien varmistamisessa, poissulkemisessa, osana hoitoa sekä hoidon seurannassa ja seulonnassa. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelee noin 3500 laboratorio- ja kuvantamisalan asiantuntijaa yli 170 toimipisteessä. 

Haemme Diagnostiikkakeskukseen kahta lähihoitajaa tai laboratorionhoitajaa vuorotteluvapaan sijaisuuksiin ajalle 6.5.-1.11.2024 tai joustavasti touko-kesäkuussa tilanteen mukaan. Tehtävistä toinen sijoittuu HUSLAB-talon Erikoishematologian laboratorioon ja toinen Meilahden sairaalan verikeskuksen laboratorioon. Sijaisten tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisen ehdot.

Erikoishematologian laboratoriossa tehdään virtaussytometrisia tutkimuksia, sivelyvalmisteita ja niiden värjäyksiä, erittelylaskentaa ym. solumorfologisia tutkimuksia sekä osallistutaan luuydinnäytteenottoon. Lisäksi Erikoishematologian laboratorioon kuuluu kantasolutiimi. Hoitajatiimit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden kliinisen hematologian asiantuntijoiden kanssa ja osallistuvat aktiivisesti myös toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös verinäytteenotto. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Meilahden verikeskuksessa työtehtäviin kuuluvat veriryhmä- ja vasta-ainemääritykset, sopivuuskokeet, erikoisanalytiikkaa kuten vasta-ainetunnistukset, verivarastojen ylläpito ja verivalmisteiden välittäminen hoitoyksiköihin sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa. Meilahden verikeskus toimii myös tukilaboratoriona HUSLABin muille verikeskuksille. Verikeskuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti myös toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös verinäytteenotto Meilahden alueen vuodeosastoilla. Työ on 3-vuorotyötä.

Molemmissa työskentelypaikoissa näytteenottokoulutus ja kokemus sairaalalaboratoriossa työskentelystä on toivottavaa.

Tehtäväkohtainen palkka on nimikkeestä riippuen  2540,67–2801,42 €/kk ja mahdolliset kokemus- ja muut lisät. Lisäksi meillä on käytössä suoritepalkkaus ja erilaisia muita palkkiojärjestelmiä.

Hae meille hakuajan loppuun mennessä. Tervetuloa työkaveriksemme! 

Hakijan on vastattava siitä, että hän täyttää vuorovapaan sijaisuuden seuraavat ehdot:
- Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.
- Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Poikkeus: Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:
- Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
- Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi.
- Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa.
- Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu laboratorionhoitaja. 

Lähihoitajan tutkinto tai perushoitajan tutkinto.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävistä antavat osastonhoitaja Jere Alhonen, p. 050 428 7797 ja apulaisosastonhoitajat Sisko Takala, p. 050 428 7776 ja Emmi Hokkanen, p. 050 428 7281.
 

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa saa vuosittain hoitoa noin 680 000 potilasta. HUSissa työskentelee 27 000 ammattilaista kaikkien potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Lisäksi meille on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.

HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. Pääasiallinen toiminta-alueemme on HUS-yhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien hyvinvointialueiden perusterveydenhuolto. Vastaamme myös Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laboratorio- ja kuvantamistoiminnasta.

Toimimme kahdeksalla lääketieteen erikoisalalla. Vastaamme valtakunnallisesti useista erityisosaamista vaativista tutkimuksista sekä yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Diagnostiset tutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien varmistamisessa, poissulkemisessa, osana hoitoa sekä hoidon seurannassa ja seulonnassa. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelee noin 3500 laboratorio- ja kuvantamisalan asiantuntijaa yli 170 toimipisteessä. 

Hae ennen 26.04.2024 klo 23.59
Tehtävän luokka: Hoitohenkilökunta
Tehtävän aikataulu: Kokoaikainen
Työvuoro: Vuorotyö

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Laboratoriohoitaja tai lähihoitaja (vuorotteluvapaan sijaisuudet) Diagnostiikkakeskus

HUS
Helsinki
Uusimaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 10.04.2024

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €
Yrityksen koko: 
Yli 1000 henkilöä
Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti