Tettiläisiä ei huolita toimistotöihin – suurin osa nuorista päätyy TET-paikkaan, joka ei kiinnosta

Monilla työpaikoilla työelämään tutustumisen järjestäminen koetaan työlääksi. Selvityksen mukaan syynä tähän voi olla se, että TETin tarkoitusta ei ymmärretä. Uusi TET.fi-palvelu auttaa työnantajia TET-paikan tarjoamisessa ja jakaa tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia TET tarjoaa työnantajille.

(Kuva: Miikka Pirinen)

Yläkoululaiset ovat tutustuneet työelämään 1-2 viikon jaksoissa jo 45 vuoden ajan. Yleensä TET-paikka valitaan sen mukaan, mikä on kätevää. Suosittuja paikkoja ovat esimerkiksi ruokakaupat tai muut palveluammatit.

TET-jaksot voisivat palvella tarkoitustaan entistä paremmin, jos nuoret hakeutuisivat työpaikkoihin, jotka kiinnostavat heitä aidosti. 

Valtioneuvoston kanslian vuonna 2022 julkaiseman selvityksen mukaan suurin osa nuorista ei ole kiinnostuneita työskentelemään ammateissa, joissa he ovat suorittaneet TET-jakson. Lisäksi jopa 80 prosenttia nuorista kertoo, että TET-jaksolla ei ollut vaikutusta jatko-opiskelupaikan valintaan.

Tällä hetkellä harva hakeutuu TET-jaksolle toimistoissa tehtäviin tietotöihin. Lasten ja nuorten säätiö halusi selvittää, miksi näin on.

Deloitten toteuttamassa selvityksessä haastateltiin kymmentä HR-ammattilaista eri alojen yrityksistä.

Vastauksista selviää, että tettiläisen ottamista pidetään usein taakkana, eikä tuottavana sijoituksena. 

– Haastateltavat kokivat olevansa ikään kuin organisaation tehokkuuden vartijoita. Tettiläisten tulisi olla tuottavia työntekijöitä, koska heistä kuitenkin koituu kustannuksia yritykselle, kertoo Deloitten muotoilututkija Antti Surma-aho.

Moni haastateltava koki, että tettiläisille ei löydy sopivaa tekemistä. Yläkouluikäisellä ei luonnollisesti ole toimialaosaamista, vaikka tietokone- ja sometaidot olisivatkin hyvät. Lisäksi heidän ohjaamiseensa kuluva aika koettiin kalliiksi.

– Vähän kyllä kyseenalaistan sitä, sillä moni kuitenkin kertoi, että työntekijöiden omat lapset ovat tervetulleita tettiin, kunhan vanhempi itse hoitaa käytännön järjestelyt, Surma-aho sanoo.

Lasten ja nuorten säätiön ohjelmapäällikkö Heidi Harjun mukaan vastaukset paljastavat, että työelämään tutustumisen tarkoitus on ymmärretty monessa työpaikassa väärin.

– TET:n tarkoitus on antaa nuorille ensimmäinen kokemus työelämästä ja alalta, joka nuorta kiinnostaa. Ei siis laittaa nuoria tuottavaan työhön, Harju toteaa.

Tet.fi tukee myös työnantajia

Lasten ja nuorten säätiö lanseerasi syksyllä 2023 yhdessä työnhakupalvelu Joblyn kanssa TET.fi-verkkopalvelun, jonka avulla nuoret voivat hakea TET-paikkoja helposti. 

TET-paikkoja haetaan vastaamalla kyselyyn, joka ehdottaa sopivia paikkoja sijainnin, ajankohdan ja työn ominaisuuksien perusteella.

Deloitten selvityksessä HR-ammattilaisten kiireet näkyivät vastauksissa. TET.fi-palvelun tarkoituksena on auttaa myös työnantajia TET-jaksojen järjestämisessä.

Työnantajille palvelu tarjoaa valmiin lukujärjestyspohjan, materiaaleja ja konseptin, jolla tettiläisiä voi ottaa helposti useamman samaan aikaan.

– TET tarjoaa työnantajille ennen kaikkea mahdollisuuden toteuttaa arvojaan, tukea nuoria ja kannustaa heitä alalle. Tähän me haluamme TET.fi-palvelulla tarjota myös tukea yrityksille, Heidi Harju kertoo.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Deloitten Antti Surma-aho korostaa TET-jakson suunnittelun merkitystä. Nuoret voisivat aidosti tutustua työelämään esimerkiksi jonkin projektitehtävän avulla ja haastattelemalla työntekijöitä.

Selvityksessä osa haastateltavista näki TET-jakson mahdollisuutena antaa omasta alasta hyvä kuva nuorille. Siihen voidaan suhtautua myös pitkän aikavälin sijoituksena ja mahdollisuutena innostaa nuoria.

– Joka työssä pitäisi olla jokin tarpeeksi konkreettinen juttu, josta nuoretkin voivat kiinnostua. TET voi olla osoitus siitä, mitä merkitystä työllä on, Surma-aho sanoo.

Työnantaja, tule mukaan TET.fi-palveluun!

Etsimme parhaillamme yrityksiä ja organisaatioita, jotka tarjoavat TET-paikkoja sekä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan TET.fi-palvelun kumppaneina. Tarjoamalla monipuolisempia TET-mahdollisuuksia kaikille lisäämme työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta.

 

Ilmoita TET-paikkasi