Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Lähes jokainen kokee yksinäisyyttä jossain elämänsä vaiheessa. Joka viides suomalainen on yksinäinen ja vielä yleisempää se on nuorilla aikuisilla ja ikääntyvillä.
Johtaminen, koulutus, vertaistuki ja matalan kynnyksen palvelut ovat kulmakiviä työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukemisessa.
Ikäsyrjintä on yksi isoimmista ikääntyvien kohtaamista haasteista työelämässä. MIELI ry:n asiantuntija kertoo, mihin uran loppuvaiheessa kannattaa panostaa.
Psykologin mukaan stressi ja ahdistus ovat täysin normaaleja tunteita haastavissa tilanteissa. Näillä vinkeillä voit helpottaa työnhaun aiheuttamaa stressiä.
Muutosneuvottelut ovat usein kova paikka. Epävarmuuden keskellä herää monenlaisia tunteita ja jopa kehollisia oireita. MIELI ry:n asiantuntijat kertovat, kuinka helpottaa omaa jaksamista.
Työuupumus voi johtaa myös fyysisiin oireisiin. Usein vasta toissijaiset oireet saavat ihmisen miettimään omaa jaksamistaan ja hakemaan apua.
Suomalaistutkimuksen mukaan elintapojen, sisäisen vuorokausirytmin ja tulotason välillä on yhteys.
Tekoälyn uskotaan mullistavan työelämän lähitulevaisuudessa. Työnhakupalvelu Jobly selvitti, miten yksilöt ja yhteisöt voivat sopeutua muutokseen parhaalla mahdollisella tavalla.
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen on tärkeää oman hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Kun akut saa ladattua säännöllisesti kunnolla, on myös työnteko tehokkaampaa.

Pages