Esimies, miten tukea jaksamista?

Työelämä on yhä monimutkaisempaa. Kiire, loppumaton muutos ja vaatimus nopealle reagoimiselle ovat työarkeamme. Vähäiset henkilöstöresurssit, YT-neuvottelut ja huoli tulevasta vaikuttavat tekemisen lisäksi stressitasoihin. Ihmisten jaksaminen ja aito työnilo ovat monissa työpaikoissa koetuksella. Työarki saattaa olla aikamoista selviytymisseikkailua.

”Ihminen ei ole kone”

Työn mielekkyyden kokemus, asenne ja motivaatio vaihtelevat. Eri henkilöt myös kestävät kuormitusta eri tavoin. Joskus on hyvä oivaltaa sekin, että kaikilta ei voi vaatia samoja asioita. Sopiva stressi kuuluu työelämään ja siitä voi olla hyötyäkin parempien tulosten saavuttamisessa. Ongelmaksi stressi muodostuu, kun sitä on liikaa.

Myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet tulee huomioida. Tämän päivän paras voi olla erilainen kuin eilen. On myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että vaikka työ ottaa, se usein myös antaa paljon. Tästä johtuen se myös helposti houkuttelee antamaan yli voimavarojemme. Aika monella meistä on tästä omakohtaistakin kokemusta. Varsinkin nuorempana.

10 vinkkiä voimavarojen lisäämiseen ja jaksamisen tukemiseen

  1. Pidä huolta, että yhteinen tavoite on kaikille selvä.
  2. Sopimukset siitä, mikä suoritus on riittävä. Keskustele esimiesten kanssa työkuormasta, työnjaosta ja priorisoinnista.
  3. Tarkista, onko ammatillinen osaaminen kunnossa. Kohtaako se nykytarpeet?
  4. Onhan työntekijällä kokemus siitä, että omaa työtä arvostetaan? Tarjoaahan työ onnistumisen tunteita?
  5. Varmista hyvä tiedonkulku.
  6. Vaikuttamismahdollisuus omaan työhön ja sopiva määrä itsenäisyyttä -> Kasvata itseohjautuvuutta.
  7. Positiivinen vuorovaikutus ja arjen ystävällisyys. Positiivisuus tarttuu ihmiseltä toiselle. Rakenna ilmapiiriä, jossa uskalletaan puhua eikä etsitä syyllisiä.
  8. Pysähdy huomaamaan onnistumiset. Kiitoksen ja palautteen antaminen. Tässä meillä suomalaisilla on parantamisen varaa.
  9. Yhteisen säännöllisen tekemisen järjestäminen. Pidä huolta, että jokaisella on tunne siitä, että kuuluu työyhteisöön. Tämän luulisi olevan itsestään selvää mutta sitä se ei aina ole.
  10. Reflektointi porukalla: Mikä meillä on hyvin? Mitä voisimme parantaa? Mitä odotamme työltämme? Miten hyödynnämme parhaiten toinen toistemme osaamisia ja vahvuuksia?

Positiiviset ajatukset ja innostuneisuus muodostavat hyvän kierteen. Epäkohtiin pitää puuttua, mutta negatiivisiin asioihin ei kannata jäädä kiinni. Työpaikan hyvä henki ja hyvä porukka osaltaan auttavat jaksamaan. Tarjoa tukea ja rakenna hyvän kierrettä.

”Pehmeät asiat ovat kovaa osaamista.”

Pilvi Nybom
Business / Career Coach – InCoaching Oy