Osaamispohjaisen CV:n perusidea

Osaamispohjaisen CV:n ideana on työkokemusten ja koulutusten kronologisen luettelemisen sijaan luokitella ne pyydettyjen osaamisten mukaisesti. Tämä edellyttää kattavaa näkemystä ja luovaa käytettävyysuskomusta omista kyvyistä.

Ennen CV:n muuntamista osaamispohjaiseksi, on osaamisensa syytä ottaa kunnolla haltuun. On tunnettava oma tausta ja osaamishistoriansa syvällisesti. On myös oltava tietoinen omista toimialariippumattomista työntekotaidoista ja persoonan vahvuuksista. Peruslähtökohtana on siis työidentiteettiin ja työuran eri vaiheissa kehittynyt itsetuntemus.

Ensin perusasetelma kuntoon

Kirkasta itsellesi kirjallisen viestinnän perussäännöt. Ajattele lukijaa. Tee pihvin löytäminen helpoksi. Innosta. Jokaisen käytetyn sanan pitää olla perusteltu. Samaa pätee numeroihin.

Sovita työhakemuksen rakenne ja sisältö yhteen CV:n kanssa. Älä hukkaa arvokasta palstatilaa toistamalla samoja asioita molemmissa. Työhakemus piirtää itsesi näköistä kuvaa ainutlaatuisesta henkilöstä ja kyseiseen paikkaan arvoa tuottavista osaamisalueista. Kuvaile hyvätyyppiyttäsi esim. saamiesi kehujen ja kiitosten muodossa.

CV on liite hakemukseen. Sen rooli on tykittää faktoja taustastasi, hakemustasi tukien. Se kertoo valitut virstanpylväät sen reitin varrelta, mitä olet tähän mennessä kulkenut. Muista, että kaikkea ei välttämättä ole tarpeen kertoa kaikissa tilanteissa. Yhtä ja samaa CV:tä voi käyttää samalla logiikalla kuin samaa työhakemustakin. Eli tuskin koskaan.

Seuraavassa neuvoja osaamispohjaisen CV:n laatimiseksi, ole hyvä.

Kupletin juoni: Vastaa metsään niin kuin sieltä huudetaan

Tarjoa sitä osaamista, mitä pyydetään. Selkeästi. Tee ensin runko osaamispohjaiselle CV:lle. Eli muodosta pääotsikot. Valitse otsikot työpaikkailmoituksessa pyydettyjen avainosaamisten mukaan.

Niputa kunkin otsikon alle olennaisimmat kyseisiä taitoja harjaannuttaneet tekemisesi koulutus- sekä työkokemuskentältä, myös vapaa-ajan alueilta. Käytä tervettä harkintaa siinä, minkälaisia painoarvoja annat millekin asialle. Joku hyvin pieni nyanssi tai työkeikka vuosien takaa saattaa oikeassa kohdassa esitettynä ratkaista pelin eduksesi.

Sisällytä osaamiseesi kuuluvaksi kaikki se, mikä kulkee nahoissasi työpaikalle. Motivaatio, asenne, verkosto (knowwho), työote, social fuel, knowhow jne. Syvemmälle kiinni osaamisiisi pääset vastaamalla kysymykseen: mitä osaan (työ/opiskelu)kokemuksen X johdosta paremmin tai enemmän kuin ilman sitä? Eli mitä opit? Minkälaista osaamista syntyi?

Halutessasi voit viedä homman vielä pidemmälle. Osaamisten luetteloinnin sijaan kerro niistä hyödyistä, joita juuri sinun osaamisesi tuottavat kyseiselle työyhteisölle ja sen asiakkaille.

Vältä vanhat miinat

Huomattava osa työnhakijoista uskoo edelleen vanhoihin peruskaavoihin. Ken rohkenee olla erilainen ja nähdä hivenen enemmän vaivaa, välttää oheiset miinat. On samalla informatiivisempi ja lukijaystävällisempi asiassaan.

  • Työkokemus ja koulutuksen kautta saadut opit jaotellaan sinnikkäästi omien otsikoidensa alle. Kuitenkin työarjessa opit ja kokemukset todentuvat täysin sekaisin eikä niitä voi juurikaan erottaa toisistaan.
  • Aukot työuralla aiheuttavat monille paineita. Ahkeruutta ja aikaansaavuutta arvioidaan yhä vähemmän 100% kronologisella työllistyvyyspeitolla. Vakuuta lukija osaamisella, älä työvuosilla.
  • Vanhoista työsopimuksista kopioidaan sana sanasta tittelit sun muut ja oletetaan, että lukija oivaltaa, minkälaisia vastuita työnkuvaasi on kuulunut ja mitä osaat.

Harrastuksia luetellaan. Mutta hämärän peittoon jää se, mitä itse asiassa haluat niiden kautta itsestäsi kertoa. Saati mitä lisäarvoa ne tuovat työntekoosi.

Osoita uudistumis- ja ajattelukykyä CV:lläsi

Yhteenvetona: Skaalaa - eli sekoita, sovella ja asemoi - rohkeasti osaamisiasi eri käyttöyhteyksiin. Ole ymmärrettävä ja relevantti. Säästä vastaanottavaa osapuolta arvailemisen ja tulkintojen tekemisen vaivalta.

Osaamisten niputtaminen eri tavoin eri yhteyksissä edellyttää monikerroksista systeemistä päättelykykyä ja luovaa ajattelua. Samoja taitoja, joita tunnutaan työpaikoilla kovasti peräänkuulutettavan. Ovat muuten myös taitoja, joita koneet eivät voi korvata. Miksi et todentaisi jo työnhakuasiakirjoissa omaa luovaa ajatteluasi ja osaamisesi monikäyttöisiä uudistumisominaisuuksia.

 
Katso avoimet työpaikat
 

Kirjoittaja: Elina Arasola, SmartUp Oy.

Osaamisesi tunnistaja ja sanoittaja. Työelämän Personal Trainer. Sparraaja.
Kurkkaa Facebookin Uracoach ja SmartUp Oy -sivut ja yritykseni kotisivut tästä.