Tutkimus: piilotyöpaikat työllistävät kolme neljästä

Sitran tutkimuksen mukaan jopa kolme neljästä työnhakijasta löytää työpaikkansa muualta kuin avointen työpaikkojen joukosta. Osa on löytänyt työpaikan itse lähestymällä suoraan nykyistä työnantajaansa, osa verkostojensa ja suositusten kautta.

Arvelut piilotyöpaikkojen määrästä vaihtelevat tyypillisesti 40 % ja jopa 90 % välillä. Realistisimmat arviot lienevät jossakin 70–80 % välimaastossa. Sitran tuore Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus vahvistaa osaltaan näitä arvioita. Tutkimuksen mukaan jopa kolme neljästä työnhakijasta löytää työpaikkansa muualta kuin avointen työpaikkojen joukosta. Osa on löytänyt työpaikan itse lähestymällä suoraan nykyistä työnantajaansa, osa verkostojensa ja suositusten kautta.

Piilotyöpaikat voivat tulla vastaan monista eri lähteistä. Esimerkiksi haku avoimeksi ilmoitettuun työpaikkaan voi poikia työpaikan jossakin toisessa roolissa samassa yrityksessä. Rekrytoija saattaa myös poimia sopivia hakijoita jotakin toista toimeksiantoa varten. Avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen roolia ei siis kannata väheksyä. Myös seuraamalla uutisointia saattaa saada vihiä rekrytointitarpeista ennen kuin paikkoja ehditään julkaista avoimeen hakuun.

- Tehokas työnhaku on monikanavaista, sillä myös työnantajat hyödyntävät rekrytoinnissa verkostoja ja arvostavat aktiivisuutta, muistuttaa myös Sitran johtava asiantuntija Mikko Hyttinen.

Piilotyöpaikan saamisessa avainasemassa näytöt, motivaatio ja verkostot

Tutkimukseen vastanneiden mukaan työpaikan saamiseen vaikuttivat ratkaisevasti aiempi työkokemus ja näytöt, taidot sekä omaan persoonaan ja motivaatioon liittyvät tekijät.

Vastanneet listasivat myös omia vahvuuksiaan. Listan hännillä komeilee verkostoituminen, jonka vain kuusi prosenttia kokee vahvuutenaan. Löydös on ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että omat verkostot ovat usein avainasemassa piilotyöpaikan löytymisessä.

Yli 80 % aktiivisesti verkostojaan hyödyntävistä vastaajista kertoo verkostoitumisen auttaneen heitä menestymään työelämässä. Jokaisen olisikin hyvä miettiä, miltä oma verkosto näyttää, keitä siihen kuuluu, ja miten sitä voisi kasvattaa. On hyvä muistaa, että työpaikka voi löytyä myös varsinaisen ammatillisen verkoston ulkopuolelta vaikkapa vanhempainillassa tai harrastusporukassa.

Sitra on julkaissut tutkimukseen liittyvän työelämäkuntoa mittavaan testin osoitteessa kuntotesti.sitra.fi. Testi herättää pohtimaan omaa motivaatiota ja vahvuuksia työelämässä. Vastauksiaan voi myös vertailla muiden kanssa.

Katso avoimet työpaikat

Mirva Puranen
Monster.fi

Sitran Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 ja siihen vastasi 5 000 suomalaista. Käytännön toteutuksesta vastasi IRO Research Oy.