Valtaosa palkansaajista uskoo löytävänsä töitä, vaikka jäisi työttömäksi

Tuoreesta työolobarometrista selviää, että valtaosa palkansaajista kokee työvireensä ja luottonsa työelämään olevan hyvä.

Luottamus työelämään on hyvällä tasolla, selviää Työ- ja elinkeinoministeriön Työlobarometrin 2021 ennakkotiedoista.

Positiivisesta työmarkkinatilanteesta kertoo se, että valtaosa vastaajista arvioi löytävänsä osaamistaan ja työkokemustaan vastaavan työn, jos työttömyys osuisi omalle kohdalle.

Etätöistä on tullut arkipäivää. 73 prosenttia koki pystyvänsä keskittymään etätyössä paremmin kuin toimistolla ja 81 prosenttia arvioi etätyön olevan tuotteliasta. Syksyllä 2021 peräti viidennes palkansaajista teki etätyötä päivittäin.

Yli 80 prosenttia palkansaajista koki työkykynsä olevan hyvä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin.

Iso osa kuitenkin koki työnsä kuormittavana.

Työolobarometrin mukaan palkansaajista 38 prosenttia koki työnsä fyysisesti raskaaksi. Työntekijöillä osuus on jopa 69 prosenttia. Henkisesti raskaana työtään piti 64 prosenttia. Ylemmistä toimihenkilöistä näin ajatteli 72 prosenttia ja alemmista toimihenkilöistä 67 prosenttia.

Työuupumusta ja haitallista stressiä kokevat eniten 35-44-vuotiaat, toimihenkilöt ja julkisella sektorilla työskentelevät.

Lue myös: Jätä sillat polttamatta – irtisanoudu ammattimaisesti
Lue myös: 5 työelämäuskomusta, jotka joutaisivat romukoppaan

Katso avoimet työpaikat