Coaching motivoi, rakentaa itseohjautuvuutta ja vuorovaikutusta

Maailma on yhä nopeatempoisempi ja me tarvitsemme yhä kipeämmin uusia taitoja. Nykypäivän työelämässä esimies on usein myös valmentaja. <em>Coaching</em> on kehittämistapa, joka parantaa motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Se sopii monenlaisiin tilanteisiin. "Coachaavalla otteella" johdetut eivät pelkästään tee mitä käsketään, vaan etsivät itse parhaita ratkaisuja omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.

Perinteisen neuvomisen sijaan toinen kohdataan valmentavalla tavalla. Coachaavan esimiehen rooli ei ole niinkään valmiiden vastausten antaminen vaan hän toimii enemmän taustalla: kuunnellen, innostaen, kannustaen ja haastaen.

Muutos ajattelussa ja käytöksessä

Kun organisaatioissa aletaan coachaamaan, tarvitaan muutosta ajattelussa ja toimintatavoissa. Opitaan olemaan läsnä ja opitaan hyvää vuorovaikutusta. Ei anneta ohjeita, vaan kuunnellaan, edetään oivallusten kautta ja herätetään hyvillä kysymyksillä toinen pohtimaan.

Roolina voi olla vaikka kuuntelija, kyselijä, tarkentaja ja haastaja. Hyvä kysymys voi esimerkiksi kuulua: ”Mikä olisi sinulle tärkeintä juuri nyt tavoitteesi edistämiseksi? Kerro lisää siitä.”

Coachaava ote käyttöön teidänkin työpaikallenne?

Coachaava ote kannustaa oman tavoitteen määrittelyyn ja vastuunottoon, jota kautta syntyy parempaa sitoutumista. Työntekijät voivat kehittyä myös toisiaan coachaamalla. Näin organisaatiokulttuuri muuttuu vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi. Samalla rakennetaan toimivampaa palautekulttuuria, joka on arvo jo itsessään.

Usein ajatellaan, että coachaamista ei voi oppia, koska sen joko luonnostaan osaa tai ei. Tämä on uskomus, jonka voi hyvin romuttaa: kyseessä on opittavissa oleva taito kuten muutkin taidot. Toki toisille sen oppiminen on luontevampaa kuin toisille. Oppiminen on mahdollista, kun lähtökohtana on aito kiinnostus toista kohtaan, arvostava asenne ja halu oppia. Muutosta toiminnassa ja ajattelussa se kyllä vaatii.

7 vinkkiä coachaavaan otteeseen työelämässä:

  1. Toimi vahvuuksista käsin
  2. Opi olemaan läsnä tilanteessa
  3. Kysy ja kuuntele -> Maltathan kuunnella, mutta haasta toinen ajattelemaan itse.
  4. Motivoi, kannusta eteenpäin
  5. Kirkasta tavoitteet
  6. Kasvata ottamaan vastuuta -> ”Mitä minä voin tehdä tämän eteen?”
  7. Rakenna positiivista kierrettä

”Pehmeä osaaminen on kovaa asiaa. - joka näkyy myös tuloksessa.”

Pilvi Nybom
Business / Career Coach – InCoaching Oy