Kuinka ottaa vaikea elämäntilanne puheeksi töissä?

Kuinka kertoa kertoa vaikeasta perhetilanteesta töissä? Mitä tehdä, jos elämäntilanne vaikuttaa työntekoon? Minkälaista apua ja tukea on saatavilla?

Elämään kuuluvat myös vaikeammat hetket. Joskus perhetilanne saattaa muodostua esimerkiksi parisuhteen päättymisen tai läheisen sairastumisen vuoksi niin vaikeaksi, että se vaikeuttaa työntekoa. Kuinka sellaisessa tilanteessa kuuluisi toimia? 

– On luonnollista, että elämän varrella tulee vastaan monenlaisia tapahtumia ja vaiheita; niin onnellisia kuin vaativiakin ajanjaksoja ja kriisejä. Myös työkyky vaihtelee työuran aikana, sillä ihminen on kokonaisuus. Yhtä lailla yksityiselämän ja työhön liittyvät asiat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, kertoo Työterveyslaitoksen Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner

Yksityisasioita ei ole pakko ottaa puheeksi, mutta siitä on usein hyötyä. Asiasta kannattaa puhua ensisijaisesti oman esihenkilönsä kanssa. Tarvittaessa myös esihenkilö voi tehdä aloitteen huomatessaan, että työntekijä ei ole ihan oma itsensä. Keskustelut ovat luottamuksellisia, koska esihenkilöllä on vaitiolovelvollisuus. 

– Vaikeat asiat, jotka vaikuttavat omaan työn tekemiseen, kannattaa aina ottaa työpaikalla puheeksi. Jo se, että työpaikalla tiedetään vaikeasta elämäntilanteesta, voi olla helpottavaa, ja työpaikallakin voi saada tukea tilanteeseen, Toppinen-Tanner sanoo. 

–  Vaikka työasioihin keskittyminen ja työn tekeminen saattaa onnistua hyvin myös silloin, kun yksityiselämässä on vaikeaa, heijastuu kuormittava elämäntilanne usein työkykyynkin silloin, kun se vie paljon voimavaroja. Vastaavasti myös kuormittava työtilanne saattaa heijastua kotiin ja ihmissuhteisiin siellä, hän jatkaa.  

Monilla työpaikoilla on valmiita toimintamalleja tilanteiden hoitamiseen. Usein asioiden puheeksi ottaminen on muutenkin luontevaa kanssakäymistä.  

–  Työntekijän kannattaa ihan pyytää esihenkilöltä keskusteluaika ja rauhallinen paikka, jotta voi rauhassa kertoa tilanteesta ja tulla kuulluksi sekä yhdessä tarvittaessa pohtia ratkaisuja. Työterveyshuolto voi myös tarvittaessa ohjata työntekijää keskusteluun esihenkilön kanssa. 

Konkreettista tukea tarjolla 

Työntekijän tukeminen alkaa siitä, että esihenkilö kuuntelee ja on empaattinen, sekä tarvittaessa ohjaa esimerkiksi työterveyshuollon palveluihin.  

Jos työkyky on heikentynyt, voidaan tehdä joustavasti järjestelyjä, joilla työtä muokataan vastaamaan työntekijän jaksamista. Työterveyslaitos on laatinut tietopaketin, joka tukee työn muokkausta. Järjestelyjä voidaan tehdä määräajaksi ja hyvin erilaisin keinoin.  

–  Monet kokevat, että työssä käyminen edes osa-aikaisesti helpottaa vaikeiden yksityiselämän tilanteiden käsittelyä ja vaikeiden aikojen yli pääsemistä, Toppinen-Tanner muistuttaa. 

Työterveyshuolto on myös työntekijän tukena vaikeissa tilanteissa.  

–  Työterveyteen kannattaa ottaa yhteyttä, kun oma huoli terveydestä herää tai tarvitsee tukea tilanteen selvittelyyn. Myös esihenkilö voi ohjata työntekijää menemään työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto myös tarvittaessa tukee esihenkilöä, jos tarvitaan työkykykeskustelua tai järjestelyjä työssä jaksamisen tukemiseksi. 

Pitääkö työkavereille kertoa? 

Työntekijä saa itse päättää, minkä verran asioitaan haluaa jakaa työyhteisössä. Toppinen-Tanner toteaa, että työkaverit ovat monille läheisiä ja saattavat olla tärkeä tuki vaikeissa tilanteissa. Jokainen on kuitenkin yksilöllinen, ja sitä pitää kunnioittaa. 

–  Tilanteissa, joissa vaativa elämäntilanne heijastuu työkykyyn, asia koskee usein myös työkavereita, joiden kanssa työtä tehdään. Jos tarvitaan töiden järjestelyjä, jotka koskevat työyhteisöä, tulee tarve jollain tavalla tietoon joka tapauksessa. 

Yksityisasioita ei kuitenkaan tarvitse avata, jos ei itse halua.  

–  Työntekijä voi sopia keskustelussa esihenkilön kanssa, millä tavoin ja mitä asiasta kerrotaan työkavereille. Esihenkilö voi kysyä mitä työntekijä haluaa, että tilanteesta kerrotaan ja haluaako työntekijä esihenkilön kertovan. 

Lue myös: Suvi on työskennellyt yli 40 ammatissa - “En vieläkään tiedä, mitä haluaisin tehdä isona”
Lue myös: Milloin itseään voi kutsua asiantuntijaksi? Uraohjaajien viisi vinkkiä työnhakuun
Lue myös: Susanna on vaihtanut vakituisen työn neljä kertaa määräaikaiseen - "Tarinan opetus on, että lähde läpyttää”

Katso avoimet työpaikat. Jobly.fi