Vastavalmistunut – mihin työpaikkoihin kannattaa hakea?

Vastavalmistuneena ja juuri työelämään siirtymässä olevana voi olla vaikeaa tietää, minkälaisiin työtehtäviin kannattaa hakea. Entä miten löytää juuri omaan työskentelytyyliin sopiva työpaikka ja yrityskulttuuri?

Pohdi, mitä haluat tehdä

Ennen kuin lähdet suin päin työnhakuun, pohdi mitä aidosti haluat ja minkälainen työ sopisi juuri sinulle.

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin kannattaa paneutua ajatuksella:

  1. Missä olen hyvä? Tällaisia voi olla esimerkiksi ihmisten parissa työskentely, numeroiden pyörittely, luova kirjoittaminen, ihmisten kuuntelu jne.
  2. Minkälaisia asioita tykkään tehdä? Esimerkiksi ongelmanratkaisu, teknologian parissa työskentely, toisten auttaminen, luovuutta vaativa työ yms.
  3. Mitä arvostan työssä tai työpaikassa? Esimerkiksi työskentely yhdessä tiimin kanssa, säännölliset rutiinit, hyvä palkka, mahdollisuus matkustaa, hyvä työn ja vapaa-ajan suhde jne.
  4. Minkälaisia työmahdollisuuksia minulla on, kun otan huomioon vastaukset edellisiin kysymyksiin?

Ajattele osaamistasi laajasti

Tietyistä opinnoista valmistuvilla on tiedossa suhteellisen selkeä urapolku sekä ymmärrys siitä, minkälaisiin paikkoihin kyseisellä koulutustaustalla on mahdollista työllistyä. Kuitenkaan kaikista koulutuslinjoista ei valmistuta suoraan mihinkään ammattiin, vaan suunta uralle on löydettävä itse. Tällöin voi olla vaikeaa hahmottaa kaikkia työmahdollisuuksia. Jos olet opiskellut esimerkiksi kieliä, kartoita kielitaidon lisäksi, mitä niin kutsuttuja siirrettäviä taitoja sinulla on. Siirrettävät taidot ovat yleispäteviä taitoja, joilla on merkitystä kaikilla aloilla, jokaisessa työpaikassa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, tiedonhakutaidot jne. Monesti itse pitää näitä taitoja itsestäänselvyyksinä, vaikka näin ei ole. Jos omia vahvuuksiaan on vaikea tunnistaa, kannattaa hyödyntää lähipiiriä ja kysellä heiltä.

Omaa urasuuntaansa kannattaa pohtia myös kiinnostuksen kohteiden ja harrastusten kautta. Voisitko yhdistää työssäsi harrastuneisuuden kautta saadun kokemuksen opiskelualaasi?

Älä siis jumiudu pelkkään pääaineeseesi, sillä alku uralle voi löytyä yllättävästäkin paikasta.

Etsi osaamistasi vastaavia työpaikkoja työnimikkeiden sijaan

Pelkkä titteli ei vielä kerro, mitä tehtäviä työ pitää sisällään tai minkälaista työ itsessään on. Samalla työnimikkeellä voidaan hakea työntekijöitä hyvinkin erilaisiin tehtäviin. Myös koulutus- ja kokemusvaatimukset vaihtelevat.

Tee työpaikkasivuilla tai sosiaalisen median työpaikkaosioissa hakuja osaamiseesi liittyvillä hakusanoilla pelkkien työnimikkeiden lisäksi. Esimerkiksi jos olet hyvä kuvankäsittelyssä ja haluat tehdä sitä työksesi, kannattaa etsiä työpaikkoja hakusanoilla ”Photoshop” tai ”kuvankäsittely” tms., sillä alalla käytetään monenkirjavia titteleitä (esim. visual designer, graafikko, graafinen suunnittelija jne.). Tällä tavoin voit löytää aivan uudenlaisia työtehtäviä, jotka voivat olla sopivia juuri sinulle.

Hanki sisäpiiritietoa työpaikoista

Kysele kokemuksia eri työpaikoista tutuiltasi ja verkostoiltasi. Erilaiset työnhaku- ja rekrytapahtumat ovat myös hyvä väylä päästä keskustelemaan sinua kiinnostavien yritysten työntekijöiden kanssa. Lisäksi kannattaa seurata alaasi liittyviä sosiaalisen median ryhmiä.

Työntekijöiden kokemuksia työpaikoista voi myös lukea työpaikkojen vertailusivusto Tunnosta.

On hyvä myös tiedostaa, että unelmien työpaikka ei välttämättä löydy heti valmistumisen jälkeen. Kokemus erilaisista työpaikoista ja työyhteisöistä on kuitenkin hyväksi ja auttaa sinua tunnistamaan, mitkä tekijät ovat sinulle merkityksellisiä työpaikassa.

Katso avoimet työpaikat

Krista Vuori
Monster

Lähteenä käytetty: Monster.com

Artikkeli julkaistu vuonna 2020.