Mikä on koeaika - ja miksi myös työntekijä voi hyötyä siitä

Useimpien työsuhteiden alussa on koeaika. Mutta miksi koeaikaa käytetään?

Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta. Sitä voidaan soveltaa sekä määräaikaisissa että toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Koeajan jälkeen työsopimus astuu täysimääräisenä voimaan. Mutta miksi koeaikaa käytetään?

Mikä on koeaika ja mitä hyötyä siitä on?

Koeaika on hyödyllinen sekä työnantajalle että työntekijälle. Sen aikana työntekijä perehtyy työhönsä. Samalla selviää, vastaako työ odotuksia. Jos työ onkin jotain aivan muuta kuin mitä työntekijä on ajatellut, on hänellä mahdollisuus lopettaa ilman irtisanomisaikaa. Työnantajalla on vastaavasti mahdollisuus tutustua työntekijään ja arvioida, soveltuuko hän vaadittuun tehtävään.

Kuinka pitkä koeaika on?

Koeajan pituus määritellään työsopimuksessa, mutta se voi kestää enintään kuusi kuukautta. Myös työehtosopimuksessa voi olla määräyksiä koeajasta. Jos työntekijä on ollut työkyvyttömänä tai jäänyt perhevapaalle koeajan aikana, työnantajalla on mahdollisuus jatkaa koeaikaa työntekijän palatessa työhön.

Voiko määräaikaisessa työsopimuksessa olla koeaika? 

Myös määräaikaisessa työsopimuksessa voidaan käyttää koeaikaa. Se saa kestää korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, mutta ei pidempään kuin kuusi kuukautta.

Miten koeajan purkaminen tapahtuu?

Koeajalla työsopimus voidaan purkaa yksipuolisesti ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde päättyy samana päivänä, kun työntekijä tai työnantaja ilmoittaa koeaikapurusta. Sopimuksen purkaminen ei vaadi samoja edellytyksiä kuin irtisanominen, mutta perusteet on silti oltava. Jos työnantaja päätyy purkamaan työsopimuksen koeajalla, työntekijälle on tarjottava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Työsujeluhallinnon mukaan työsopimuslaki ei varsinaisesti luettele hyväksyttäviä perusteita koeaikapurulle, mutta oikeuskäytännössä hyväksyttäviä perusteita ovat olleet:

  • työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus
  • myöhästely ja luvattomat poissaolot
  • yleinen sopimattomuus työhön
  • sopeutumattomuus työpaikan olosuhteisiin

Onko koeajan purkamiselle rajoituksia?

Työnantajan tekemä koeaikapurku ei saa pohjautua epäasiallisiin perusteisiin tai olla syrjivä. Asiasta on säädetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaissa. Esimerkiksi lyhyt sairasloma tai raskaaksi tuleminen ei ole peruste koeaikapurkuun.

Työsuojelun mukaan epäasiallisia perusteita koeajan purkamiseksi ovat olleet esimerkiksi:

  • työnantajan erehdys
  • työntekijän terveyteen kohdistunut aiheeton epäilys
  • työpaikalla työaikana tapahtunut toiminta, jota ei voida lukea työntekijän syyksi
  • työnantajan aiheeton epäilys varastamisesta tai kassavajeesta
  • toiminta, joka on sinällään sallittua (esim. osallistuminen lailliseen työtaisteluun tai työntekijälle kuuluvien oikeuksien käyttäminen)
  • työajan ja työpaikan ulkopuolisisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen

Laittomasta koeaikapurusta voidaan määrätä korvausvastuuseen.

Lue myös: Ensimmäinen työpäivä edessä uudessa työssä? Katso vinkit, joilla onnistut
Lue myös: Saitko työtarjouksen, mutta haluat vielä katsella muita vaihtoehtoja? Toimi näin
Lue myös: Ensimmäisen kesätyön hakeminen - näin nappaat paikan ilman työkokemusta

 

Katso avoimet työpaikat