Mitä työhaastattelussa kannattaa vastata kysymykseen ”Kerro itsestäsi”?

Jokainen työhaastattelussa käynyt on varmasti saanut heti haastattelun alkuun pyynnön kertoa itsestään vapaasti. Vaikka pyyntö kuullaan lähes jokaisessa työhaastattelussa, siihen ei jostain syystä tule yleensä valmistauduttua etukäteen kuten muihin työhaastattelukysymyksiin.

Kysymys on kuitenkin tärkeä, sillä se osaltaan määrittää loppuhaastattelun tunnelman. Vaikka kysymys toimii eräänlaisena alkujännityksen lieventäjänä, siihen ei kuitenkaan kannata vastata mitä sattuu.

Älä vuodata koko elämäntarinaasi

Työhaastattelua ei kannata aloittaa jaarittelemalla koko elämäntarinaasi lapsuudesta tähän päivään. Haastattelija ei myöskään ole tässä vaiheessa kiinnostunut lastesi tai lemmikkiesi nimistä. Kysymys on sen verran laaja ja aikaa vain vähän, joten vastausta etukäteen hahmottelemalla teet paremman ensivaikutelman.

Keskity työtehtävän kannalta olennaiseen

Vastauksen voi jakaa viiteen kategoriaan, joista käy ilmi saavutuksesi työssä ja opinnoissasi, tehtävän kannalta relevantit taidot, ammatilliset tavoitteesi sekä kiinnostuksesi yritystä kohtaan. Muista kuitenkin pitää jokainen osio tarpeeksi lyhyenä, jotta et ajaudu sivuraiteelle.

Viimeaikaiset ammatilliset saavutukset

Kokematon haastateltava sortuu helposti kertomaan koko CV:nsä auki. Rönsyilyn sijaan ota esille vain tärkeimmät saavutuksesi aikaisemmista töistäsi. Mieti etukäteen, mitkä ovat haetun tehtävän kannalta kiinnostavia.

Vaikka ei ole tarkoitus, että opettelet vastauksesi sanasta sanaan, vastauksen etukäteen harjoittelu saa ulosantisi kuulostamaan vakuuttavammalta. Haastattelija voi myös tulkita liian pitkän epämääräisen jaarittelun itsevarmuuden puutteeksi, joten vastauksella on hyvä olla jonkinlainen rakenne.

Opintoihin ja koulutukseen liittyvät saavutukset

Kerro näistä:

  • Mitä hyödyllisiä taitoja olet opinnoistasi saanut
  • Esimerkkejä työelämään liittyvistä projektitöistä
  • Projektit ja harrastustoiminta, joista olet kerryttänyt johtamistaitoja

Jätä pois nämä:

  • Opintoihin kuuluvien kurssien kuvaukset
  • Opinnäytetyön selostus, ellei sen aihe liity jotenkin hakemaasi työhön

Jos opinnoistasi on jo aikaa ja olet ollut työelämässä jo pitkään, voit kertoa koulutuksestasi vain lyhyesti.

Tehtävään soveltuvat taidot

Kun kerrot taidoistasi, älä listaa kaikkea osaamistasi villasukkien neulomisesta JavaScript-koodaukseen. Peilaa osaamisesi haettuun tehtävään ja kerro tehtävän kannalta hyödyllisistä asioista. Pelkän listaamisen sijaan on hyvä kertoa, miten olet kyseiset taidot oppinut.

Osaamisen tasosta ei kannata valehdella tai liioitella. Sen sijaan voit hyvin kertoa, mistä asioista haluaisit oppia lisää.

Ammatilliset tavoitteet

Voit hyvin kertoa urahaaveistasi ja ammatillisista tavoitteistasi, mutta pidä huoli, että puhut nimenomaan työhön liittyvistä tavoitteista eikä muuhun elämään. Omakotitalo- ja koirahaaveet kannattaa siis tässä vaiheessa suosiolla jättää mainitsematta. Älä myöskään anna itsestäsi haastattelijalle päämäärätöntä vaikutelmaa, ilman minkäänlaisia tavoitteita urallesi.

Työnantajat etsivät hakijoita, joita kiinnostaa vakaa ja pitkäkestoinen työura. Jos tavoitteistasi puuttuu suunta, se voi viestiä rekrytoijalle siitä, että et välttämättä pysy yrityksessä pitkään.

Kiinnostus kyseistä yritystä kohtaan

Yksi suurimmista rekrytointipäätökseen vaikuttavista tekijöistä on hakijan motivaatio, joten on hyvä tuoda esille esimerkiksi:

  • Kuinka hyvin sopisit yrityksen kulttuuriin
  • Miten työ tukee uratavoitteitasi
  • Kuinka juuri sinä voisit olla hyödyksi yritykselle

Älä kuitenkaan mainitse motivaattoreiksi palkkaa, lyhyttä työmatkaa tai sitä, kuinka epätoivoisesti tarvitset työn kuin työn.

Kun olet valmistautunut kertomaan itsestäsi napakasti, mutta tarpeeksi kattavasti, jäät haastattelijalle mieleen itsevarmana ja ammattimaisena.

 

Katso avoimet työpaikat

Lue myös: Vältä nämä työnhaun sudenkuopat
Lue myös: Millainen on hyvä työhakemus?
Lue myös: Arvoristiriidat repivät yhä useampaa työntekijää - psykologi kertoo, kuinka löytää omien arvojen mukainen työpaikka
Lue myös: Susanna on vaihtanut vakituisen työn neljä kertaa määräaikaiseen - "Tarinan opetus on, että lähde läpyttää”