Työnantajille

Työnantajille

Työelämä on yhä monimutkaisempaa. Kiire, loppumaton muutos ja vaatimus nopealle reagoimiselle ovat työarkeamme.
Työntekijöitä kiinnostaa usein jopa palkkaa enemmän saada tehdä merkityksellistä työtä itseään kiinnostavien asioiden parissa.
Kun mietit yrityksenne työpaikkailmoituksia, onko niissä tuotu yrityskulttuurianne selkeästi ja kiinnostavasti esille?
Puhuttaessa työelämän monimuotoisuudesta, tyypillisesti mieleen tulee mieleen tekijöitä, kuten esimerkiksi työntekijöiden ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta jne.
Monsterin aamiaistilaisuudessa Esa Saarinen herätteli kuulijoitaan laaja-alaisempaan ajatteluun liittyen työntekijäkokemukseen sekä siihen, miten ihmisten todellinen potentiaali saadaan esiin.
Viime aikoina työntekijäkokemuksesta on alettu puhua Suomessakin yhä enemmän.
Monster ja Tammerkosken nuorkauppakamari järjestivät maaliskuussa yhdessä Tampereella aamiaistilaisuuden, jossa käsiteltiin hyvää työnantajuutta.
Sisältömarkkinointi on viime vuosina nostanut suosiotaan.
Kysyimme myös Monsterin verkkosivuilla vierailleilta työnhakijoilta heidän näkemystään siitä, mikä vaikuttaa eniten mielikuvaan työnantajasta.
Jokaisella HR:n ja rekrytoinnin parissa työskentelevällä on työnantajabrändistä sanottavaa (engl.

Pages