Työnantajille

Työnantajille

Osana sivustomme kehitystyötä, toteutimme helmikuussa 2020 kyselytutkimuksen, jossa kartoitimme työnhakijoiden näkemyksiä työnhausta yleisesti sekä Monsterin sivuston käyttökokemuksesta.
Tilastokeskus kertoi tammikuussa, että 2019 syntyi 45 597 lasta. Syntyvyystrendi kääntyi vuosikymmenen alussa. Vertailuna, vuonna 2010 syntyi 60 430.
Miten ratkaista ongelma, kun rekrytointi on yhä haasteellisempaa ja pakottaa yritykset kilpailemaan samoista osaajista?
Manpowerin teettämän tutkimuksen mukaan osaajapula on kiristynyt Suomessa. Suomalaisista työnantajista 67 % kokee, että heillä on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä.
Perheystävällisyys on työpaikan kilpailuetu, joka näkyy erityisesti rekrytointitilanteessa. Työn ja perhe-elämän sujuva yhteensovittaminen luo positiivista työnantajamielikuvaa.
Yhä useammalle työ on osa identiteettiä ja toive työn merkitykselle kasvaa.
Työelämä muuttuu ja etätyöskentely on entistä yleisempää tietotyöläisen arjessa.
Välillä hän nousee ylös ja havainnollistaa tilanteen. Tai piirtää lehtiöön. Ja puhuu, aivan julmetusti, tunnissa enemmän kuin keskivertokansalainen päivässä.
Houkutellakseen parhaita osaajia, yritysten on panostettava hyvän työnantajamielikuvan lisäksi kilpailijoista erottuvuuteen. Yksi tapa erottautua on hyödyntää videoita osana rekrytointi-ilmoittelua.

Pages