Työnantajille

Työnantajille

Tänä päivänä merkittävä osa verkon sisällöstä kulutetaan mobiililaitteilla, erityisesti älypuhelimilla. Myös työpaikkailmoituksia selataan paljon mobiilissa.
On tiedossa, että parhaiden osaajien houkuttelu on tänä päivänä yhä vaikeampaa. Siksi yrityksen erottautuminen kilpailijoista työnhakijoiden silmissä on ensiarvoisen tärkeää.
Miksi vahvuuksien tunnistaminen itsessään ja toisissa ihmisissä on tärkeää? Miten vahvuuksia voi hyödyntää työelämässä?
Kaikilla yrityksillä on jonkinlainen kulttuuri.
Työelämä on muutoksessa. Uusien sukupolvien ja teknologioiden myötä syntyy uusia tapoja työskennellä, mutta myös uudenlaisia vaateita ja odotuksia työnantajille.
Enää ei riitä, että työpaikkailmoituksen julkaisee verkkoon ja jättää sen oman onnensa nojaan, vaan sitä pitää aktiivisesti markkinoida.
Samalla kun talous on vahvistunut, on työttömyysaste laskenut. Tänä päivänä pätevien työnhakijoiden houkuttelu on vaikeampaa kuin koskaan.
Hyvinvoivat työntekijät ovat luonnollisesti koko työyhteisön ja yrityksen etu, mutta mitä konkreettisia toimenpiteitä yritys voi tehdä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi?
Vuodesta 1983 järjestetyn Vuoden työnantaja -kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin alueiden parhaita työnantajia ja työnantajuuden hyviä käytäntöjä. Pirkanmaa on ollut mukana kilpailun alusta asti,

Pages