Työnantajille

Työnantajille

Tiettyjen alojen osaajapula kärjistyy siihen, että yritykset joutuvat kilpailemaan parhaista tekijöistä. Yksi vahvimmista motivaattoreista työnhakijoille on yrityksen brändi.
Työsopimuslaki on säädetty suojaamaan sekä työntekijän että työnantajan oikeuksia.
Nykypäivän työelämässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksille nousee kehitystarpeita joka suunnalta.
Rekrytoinnissa olennaista on molemminpuolinen kunnioitus. Työnhakija saattaa käyttää työhakemukseen ja haastatteluihin useita tunteja.
Sosiaalinen media on yrityksille tärkeä kanava oman työnantajakuvansa rakentamisessa. Työntekijöiden tuottama sisältö on aitoa, persoonallista ja luo kuvaa siitä, millainen työpaikka yritys on.
Kysyimme alkukesästä Monsterin sivujen kävijöiden mielipidettä visuaalisuuden merkityksestä työpaikkailmoituksissa.
Monsterillakin ollaan kesätunnelmissa. Kesä-heinäkuun vaihteessa toteutimme verkkosivuillamme kyselyn, jonka aiheena oli loman pitäminen työnhausta.
Median käytön pirstaloituessa kohdentamisen merkitys rekrytointiviestinnässä korostuu.
Kun menemme aamulla töihin, valitsemme yleensä saman hyväksi havaitun reitin kuin aina ennenkin.
Työmarkkinoiden kilpailun kovetessa yhä useammin rekrytointien yhteydessä tulee miettiä myös avoimen työpaikan markkinointia: mitkä ovat ne asiat, joilla houkuttelet parhaat ammattilaiset, mitä asioit

Pages